Αλεξικέραυνα - Αντικεραυνικά

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την προστασία των κτιριακών σας εγκαταστάσεων από τις πτώσεις κεραυνών με τα πιο σύγχρονα αλεξικέραυνα και αντικεραυνικά συστήματα.

Σε εμάς θα λάβετε τη σωστή ενημέρωση και τις βέλτιστες λύσεις σε οτιδήποτε αφορά την προστασία των οικιών ή των επαγγελματικών σας χώρων σε σχέση με τις υψηλές τάσεις και τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από τους κεραυνούς.

Ένα σύστημα προστασίας από τους κεραυνούς θεωρείται αναγκαίο καθώς διακυβεύεται η προσωπική σας ασφάλεια.

Επιλεγμένοι ειδικοί

Η ομάδα μας στη Θάσο αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρολογική υπηρεσία για την οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.