Δομημένη Καλωδίωση

Η ομάδα μας αναλαμβάνει πλήρως τη μελέτη και την εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης.

Η δομημένη καλωδίωση αφορά ένα ενιαίο σύστημα καλωδιώσεων που μεταφέρουν πληροφορίες και δεδομένα.

Φροντίζουμε να δίνουμε λύση σε κάθε ανάγκη σας περί των συστημάτων δομημένης καλωδίωσης, είτε αφορά την οικία σας είτε τον επαγγελματικό σας χώρο.

Παραδείγματα συστημάτων δομημένης καλωδίωσης:

  • Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου
  • Εγκατάσταση πυρανίχνευσης
  • Εγκατάσταση δικτύων Η/Υ
  • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας (κάμερες, συναγερμός)

Επιλεγμένοι ειδικοί

Η ομάδα μας στη Θάσο αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρολογική υπηρεσία για την οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.