Πιστοποιητικά ΔΕΗ / Ηλεκτρολογικά Σχέδια

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη των ηλεκτρολογικών σας σχεδίων σχέδια καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ.

Τα πιστοποιητικά ΔΕΗ είναι απαραίτητα ως προς την καταλληλόλητα των ηλεκτρολογικών σας εγκαταστάσεων, αφού προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος από εμάς και οι ανάλογες μετρήσεις.

Με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό διασφαλίζεται η ασφάλεια των εγκαταστάσεών σας και κατ’ επέκταση, τη δική σας ασφάλεια.

Επιλεγμένοι ειδικοί

Η ομάδα μας στη Θάσο αναλαμβάνει κάθε είδους ηλεκτρολογική υπηρεσία για την οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.